Naturen i Holtug Kridtbrud fik hjælp

Der blev svedt og arbejdet hårdt, da 16 personer brugte deres søndag på at give naturen en hånd i Holtug Kridtbrud

Holtug Kridtbrud har en unik natur med sjældne og fredede dyr og planter som Stor Vandsalamander, kransnålsalger og Stor Gyvelkvæler. Området har dog gennem de seneste år gradvist været ved at gro til i træer og buske, og hvis de overtager det hele, forsvinder de sjældne arter og det smukke blomsterflor og mange arter af sommerfugle, man kan opleve i bruddet om sommeren.

Derfor havde kridtbruddet brug for hjælp, og den leverede lokale borgere fra Holtug-området sammen med folk fra Danmarks Naturfredningsforening, naturvejlederne Marie Roland fra Naturstyrelsen og Kirsten Føns fra Stevns Naturcenter.

Tagrørene ved vandhullerne blev slået med le og fjernet, træer blev fældet og mange buske af især rose, korbær, tjørn, og dværgmispel blev revet op med rode ved hjælp af en så kaldt ekstratigator. Denne manuelle naturpleje er skånsom, og den hjælper med at bevare stedets meget høje biodiversitet. Så takket været de 16 ildsjæle i søndags, kan Holtug Kridtbrud vedblive at være en lille naturperle med mange sjældne dyr og planter.