Museum får bevilling til forskningsprojekt

Østsjællands Museum har fået bevilliget 312.000 kroner fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til at gennemføre et nyt spændende forskningsprojekt ved Stevns Klint.

Forskningsprojektet skal udføres af museets geolog, museumsinspektør Jesper Milàn, som nu skal finde ud af, hvordan fiskene blev påvirket af den store masseuddøen, der ramte Jorden for 66 millioner år siden, hvor over halvdelen af alle dyrearter uddøde, inklusiv de store dinosaurere.

Mange forskere har arbejdet med lagene omkring den store masseuddøen, men fiskenes udvikling og uddøen er aldrig blevet undersøgt særligt grundigt. Det prøver Jesper Milàn nu at gøre noget ved, da netop Stevns Klint med den komplette lagserie byder på de perfekte forhold til dette studie. Jesper Milàn har tidligere arbejdet med at beskrive alle fund af hvirveldyr fra både Stevns Klint og Faxe Kalkbrud.

Det nye studie skal især kigge på øresten fra fisk, da de bevares godt og er meget forskellige fra art til art. Projektet vil blive gennemført i samarbejde med en af verdens førende eksperter på fossile øresten, Dr. Werner Schwarzhans fra Hamborg, som tidligere har lavet videnskabelige afhandlinger om fossile øresten fra andre tidsperioder i Danmark, og mange steder i hele verden. Resultaterne af forskningsprojektet skal både publiceres i internationale videnskabelige tidsskrifter og skal selvfølgelig også indgå i Østsjællands Museums øvrige arbejde med at formidle gennem bl.a. udstillinger og som nye historier i de guidede ture langs klinten.

Museumsinspektør Jesper Milàn udtaler: ”Det bliver utroligt spændende at arbejde sammen med en kapacitet som Werner Schwarzhans, og jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad vi finder ud af i dette projekt. Den unikke geologi ved Stevns Klint, giver os en helt fantastisk chance for at give et detaljeret billede af fiskenes udvikling og uddøen hen over Kridt-Tertiær grænsen, meget bedre end det vil være muligt andre steder i verden.”

Museumsdirektør Tove Damholt udtaler: ”Jeg er meget stolt over, at ansøgningen kom gennem nåleøjet i Kulturministeriets Forskningsudvalg. Der er mange ansøgninger til puljen, og når projektet fik støtte viser det jo, at museets forskning lever op til de høje krav. Det er dejligt at få bekræftet. Projektet kommer til at betyde, at vi får kastet lys over nogle de mange ukendte historier klinten rummer, og jeg gætter på at der også vil dukke overraskelser op. Det bliver spændende at følge med i hvad Jesper Milàn finder ud af, og glæder mig til, at vi får nye historier at fortælle til vores besøgende.”