Infomøde på Stevns Museum

Planerne om at etablere et nyt besøgscenter til Stevns Klint som UNESCO Verdensarv har også betydning for det gamle Stevns Museum. Nu giver Østsjællands Museum igen alle interesserede lejlighed til at besøge museet og høre mere om de aktuelle udfordringer og nye muligheder for museets kulturhistoriske udstillinger. Det er den 4. februar kl. 19-21 på Stevns Museum.

Østsjællands Museum har de seneste år været i fuld gang med at styrke arbejdet med at sikre og formidle kulturhistorien, men det meste af arbejdet er foregået skjult bag facaden og efter lukketid. I løbet af de seneste år har museets medarbejdere omhyggeligt haft fat i hver eneste af museets mange tusinde genstande for at sikre, at den lovpligtige registrering af museumsgenstandene lever op til dagens krav.

Det har været et kæmpestort arbejde, som nu er ved at være helt på plads, hvilket er en landvinding for museet og frigiver noget arbejdskraft, som nu skal bruges på at udvikle og formidle historierne.

Samtidig med arbejdet med samlingen har museet nemlig også set kritisk på formidlingen, og nu er tiden klar til at skulle styrke og videreudvikle. Heldigvis har museet fra nytår fået friske øjne på opgaven gennem museets nye kulturhistoriker, Ingeborg Philipsen, som blandt andet skal arbejde med at formidle nye temaer indenfor den nyeste historie i museets to tilskudskommuner Stevns Kommune og Faxe Kommune.

Museet har oplevet, at arbejdet naturligt har givet anledning til en usikkerhed omkring, hvordan museet fremover vil sikre væsentlige historier på Stevns og formidle dem i sine udstillinger og aktiviteter.

Derfor inviterer museet den 4. februar 2014, kl. 19-21 alle interesserede til at besøge Stevns Museum og høre mere om, hvordan museet arbejder med kulturhistorien på Stevns.

Direktør for Østsjællands Museum, Tove Damholt, museumsinspektør Ingeborg Philipsen og museets museumsfaglige chef, Thomas Tram Pedersen vil under mødet vise rundt i udstillingen og fortælle om museets arbejde med samlingerne og udstillingerne. Formålet er at give et indblik i nogle af de udfordringer og muligheder, der ligger i museets arbejde med at sikre og formidle Stevns’ kulturhistorie.

”Stevns har en ganske særlig og spændende kulturhistorie, som rummer mange forskellige temaer. Kulturhistorien er en meget vigtig del af museets arbejde, og vi er fuld gang med at gentænke, hvordan vi kan fortælle den ud fra nye, spændende vinkler og måder. Vi har allerede nogle enestående samlinger, men det er vigtigt løbende at stille nye spørgsmål til de gamle kendte fortællinger om livet på Stevns, og så er der er naturligvis aktuelle temaer indenfor den nyeste historie på Stevns, som også bør fortælles.”, fortæller Ingeborg Philipsen, som netop er tiltrådt stillingen som museumsinspektør ved museet med den nyere tids kulturhistorie som sit arbejdsområde. “Samtidig fortjener historierne at blive fortalt i nye rammer og på nye måder, så de er aktuelle og vedkommende for alle,” tilføjer hun.

”Jeg ved, at der midt i vores arbejde med samlinger, og al den snak om verdensarv og om ny bygning og ny formidling er opstået en bekymring for, om vi også fremover vil passe på de gode gamle genstande, og om vi nu også stadigvæk har lyst til at arbejde videre med den lokale kulturhistorie. Men det vil vi, og det har vi – helt absolut. Det er en vigtig historie at fortælle videre til de næste generationer. I dag lever den kulturhistoriske udstilling et tilbagetrukket liv for de få, men i fremtiden skal vi have den gjort mere synlig og nærværende for mange flere – det fortjener den! Det bliver et stort arbejde, men det er en opgave, vi glæder os til at løfte,” siger Tove Damholt.

Om informationsmødet

  • Informationsmødet bliver holdt på Stevns Museum den 4. februar, kl. 19-21.
  • Tilmelding er ikke nødvendig, og der er fri entré.
  • Tove Damholt, Ingeborg Philipsen og Thomas Tram Pedersen viser rundt i udstillingen, fortæller om arbejdet med samlingerne og med nye temaer og svarer på spørgsmål fra gæsterne. Museet er vært for en kop kaffe.