I audiens hos Dronningen

Tove Damholt var i dag i audiens for at takke Dronning Margrethe for Ridderkorset.

Tove Damholt udtaler: “Audiensen var en stor fornøjelse.

Man træder ind i det store åbne audienslokale, og der sidder Dronningen så på en stol - lige foran en. Og så er det bare at indlede.

Jeg indledte naturligvis ved at takke for ridderkorset fra mig personligt og derefter på vegne af verdensarven. Og straks viste Dronningen interesse og gav udtryk for en stor glæde over, at Stevns Klint er optaget på listen og fulgte op med en levende beskrivelse af det fascinerende ved, at man i det tynde mørke lerlag kan se beviser for de dramatiske hændelser, der skete engang. Det var naturligvis skønt for mig at høre, og det gav os udgangspunkt for en spændende snak om, hvad det betyder for os som mennesker at kende til livets lange udvikling. Hvad det betyder for os at forstå noget af den lange udvikling, som livet har været igennem, og som er forudsætningen for livet på jorden i dag. I samtalen om livets sårbarhed gled vi videre fra naturarven til kulturarven, da vi fik en kort snak om Koldkrigsmuseum Stevnsfort, som Dronningen jo også kender og finder fascinerende.

Senere i samtalen vendte Dronningen tilbage til udpegningen af Stevns Klint og fremhævede, at nyheden om klintens optagelse i sommer havde glædet hende, da hun hørte om det. Og hun gjorde det med glød i øjnene og berørte også den betydning, det måtte have for stevnsboere og andre med tilknytning til stedet. Hun spurgte ind til processen og roste indsatsen og resultatet med ordene ”godt gået”.

Herefter fortalte Dronningen om sin egen tilknytning til Stevns. Hun havde selv en barnepige fra Stevns og følte derfor allerede tidligt særligt for egnen – også inden hun lærte Martin A. Hansens forfatterskab at kende, som hun udtrykte det. Interessen for Stevns virkede stærk og oprigtig.

Jeg overbragte hilsener fra de mange fra lokalområdet, der har bedt mig hilse og fortalte også om den lokale stolthed over egnen og verdensarven og brugte dette som afsæt til at udtrykke et håb om, at vi på et tidspunkt kunne invitere Dronningen til at besøge Stevns. Dette fik Dronningen til med lys i øjnene at udbryde, at det ville hun meget gerne. Hun kunne naturligvis ikke sige, hvornår det blev. Men jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at interessen er der.

Det var endnu en dejlig dag i arbejdet med verdensarv.”

Foto: Kristian Vægter Damholt