Den Kolde Krigs tekniske revolution

HTX: Udviklingen af nye teknologier i Den Kolde Krig. Den Kolde Krigs våbenkapløb medførte en enorm teknologisk udvikling og var med til at forme det moderne civile samfund. 

Målgruppe HTX
Antal elever 30
Varighed 2 timer
Hvor langt går vi? 3 km
Sted Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Fag Samfundsfag (Informationsteknologi, Idehistorie) 

  • Undersøge og vurdere samstilling mellem den teknologiske og samfundsmæssige udvikling (Da den digitale verden startede. Internettets militære baggrund. De ultimative våben. Beskyttelsen mod atomvåben)
  • Understøtter og perspektiverer uddannelsens teknologisk- almendannende formål

Stevnsforts kommunikationscenter og operationsrum hørte til de mest avancerede i verden, da det blev bygget i 1984. Det var fuldt digitaliseret med muligheden for digital kommunikation og visning og udveksling af radarbilleder.

Flyvevåbnets HAWK-luftværnsmissiler, der også kom til Stevns i 1980’erne, er et godt eksempel på våbenkapløbet og nye våbenteknologier, hvor radarstyrede missiler med stor præcision kunne finde og ramme fjendtlige fly. Og så rummede Stevnsfort noget af det mest avancerede aflytningsudstyr i verden. 

Undervisningsforløbet giver eleverne et indblik i, hvordan våbenkapløbet medførte en enorm teknologisk udvikling under Den Kolde Krig, og hvordan den militære udvikling var – og stadig er - en dynamo i den teknologiske innovation og brugen af teknologi i samfundet dengang og nu. 

I forløbet kommer eleverne tæt på de militære teknologier og får derved kendskab til nutidens kendte teknologiers militære baggrund.