Danmark i NATO

HHX: Hvad var Danmarks forhold til NATO under Den Kolde Krig – og i dag?

Målgruppe HHX
Antal elever 30
Varighed 2 timer
Hvor langt går vi? 3 km
Sted Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Fag Samfundsfag (Samtidshistorie B, Samfundsfag C)  

  • Konflikters opståen og deres løsning samt internationale samarbejdsmuligheder og deres institutionalisering
  • Anvende historisk metode, herunder at formidle historiske problemstillinger samt forholde sig kritisk til historiske kilder og fremstillinger
  • Konflikt og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede

I 1980’erne var Stevnsforts hovedfunktioner understillet NATO direkte i strategisk og operativ sammenhæng og dengang som nu var Danmark således solidt plantet i NATO.  

Undervisningsforløbet vil med Stevnsfort og den sidste del af Den Kolde Krig som omdrejningspunkt belyse koldkrigskonflikten og NATO’s rolle heri.  Vi ser på Stevnsfort som både produkt og medskaber af Den Kolde Krig og diskuterer fordele og ulemper ved NATO medlemskabet. Vi vil se nærmere på de økonomiske aspekter af den kolde krig og terrorbalancen og diskutere samfundets ressourceforbrug på militær oprustning dengang og nu. Igennem et indblik i den kostbare krig, får eleverne et indtryk af krigens  økonomiske indflydelse på samfundsudviklingen og samfundsstrukturen og der er mulighed for at inddrage økonomisk statistiske metoder.

Vi perspektiverer forløbet ved at inddrage aktuel koldkrigsforskning og derved give eleverne indblik i forskernes arbejde med historiske kilder og formidling af historiske problemstillinger. 

I forløbet anvendes cooporative learning-strukturer og dilemmadiskussioner, der relaterer historien til elevernes samtid og tager udgangspunkt i og udfordrer deres forestillingsverden. Undervisningsforløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb i et forløb om Den Kolde Krig.