Til nationens bedste - Danmark som stat i den globale Kolde Krig

HF: Konflikten mellem øst og vest og de to supermagter Sovjetunionen og USA var en ideologisk kamp om, hvordan det moderne samfund skulle indrettes.

Målgruppe HF
Antal elever 30
Varighed 2 timer
Hvor langt går vi? 3 km
Sted Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Fag Historie, samfundsfag (Kultur- og samfundsgruppen)
Faglige mål og kernestof 

  • Det gode samfund
  • Ideologiernes kamp 
  • Politiske ideologier 
  • Filosofiske problemstillinger 
  • Eleverne reflekterer over mennesket som historieskabt og historieskabende
  • Eleverne argumenterer for et synspunkt på et fagligt grundlag og vurderer konsekvensen af dette synspunkt

Den Kolde Krig var en ideologisk kamp, som også Danmark var en meget aktiv del af. Danmark stod solidt plantet i den vestlige blok, og med sin strategiske placering ved udsejlingen fra Østersøen og med mindre end 90 km til Warszawapagtlandet DDR lå Stevnsfort under Den Kolde Krig i den forreste frontlinie mod øst og blev en vigtig brik i Danmarks og NATO’s forsvar for vestens politiske ideologier og værdier.

Den Kolde Krig ideologiske, politiske og strategiske konflikter udfordrede konstant den danske nationalstat som ramme. Stevnsfort er ét dramatisk eksempel på, hvordan Danmark sammen med sine NATO-allierede ville forsvare og opretholde den ramme.

Stevnsforts placering og de danske stræders betydning er igen blevet aktuelle med konflikten omkring Krim. Én af de primære årsager til Ruslands interesse i Krim er netop, at Ruslands primære adgang til havet og til flådebaser er i Østersøen og i Sortehavet, og Ukraine er blevet omdrejningspunktet i ny konfliktsituation mellem øst og vest. Med afsæt i den aktuelle situation i Ukraine vil vi diskutere Danmarks indmeldelse og forsatte medlemskab af NATO med fokus medlemskabets betydning for Danmarks nationale integritet.

I forløbet anvendes cooporative learning-strukturer og pro-contra diskussioner. Forløbet er tilrettelagt med afsæt i en fællesfaglig problemstilling med det nationale som omdrejningspunkt med mulighed for at fremhæve særfaglige aspekter. Forløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb om det gode samfund, nationalisme og Den Kolde krig