Bestil eller hør nærmere på 56502806
Mandag-fredag: kl. 9-15

Geologisk profiltegning

8.-10. klasse: Eleverne tegner et profil af Stevns Klint og lærer om livets udvikling og Jordens historie

Målgruppe          8.-10. klasse
Antal elever        30
Varighed             2 timer
Hvor langt går vi? 0,5 - 1 km. 35 højdemeter
Sted                    Stevns Klint Højerup, Holtug Kridtbrud, Stevns Klint Rødvig
Fag                     Geografi og biologi
Se prisliste                    
Trinmål         

  • redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling (geografi, biologi og fysik/kemi)
  • anvende viden om indsamling af måleresultater og registreringer i arbejdet med egne oplevelser, iagttagelser og undersøgelser i natur- og kulturlandskabet (geografi)
  • kende til dannelsen af bjergarter samt have kendskab til almindelige forekommende bjergarter og mineraler i Danmark (geografi)
  • give eksempler på, hvordan biologisk mangfoldighed kan påvirkes af geografiske og fysik-kemiske forhold (biologi)
  • forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (biologi)

For ca. 30 år siden rystede en ny teori videnskabens verden. Teorien om en kæmpemeteor, der udryddede ca. halvdelen af alt liv på jorden for cirka 65 mio. år siden. Udgangspunktet for dette feltforløb er historien om, hvordan forskeren Walter Alvarez kom frem til den revolutionerende idé gennem sit geologiske arbejde.

På klinten arbejder vi med feltmetoden profiltegning. Vi arbejder konkret med geologiske observationer og bjergartsundersøgelser. Eleverne arbejder selvstændigt med at skitsere klinten og derefter opmåle de geologiske lag og indtegne dem på rigtige profiler. Den geologiske tidsskala konkretiseres, når lag fra forskellige tidsperioder markeres på profilet. Vi undersøger lagenes bjergarter kobler dem sammen med profilet og diskuterer metoden.

Afslutningsvis fortæller vi, hvordan Stevns Klint blev en international nøglelokalitet for teorien om livets udvikling. Vi diskuterer meteorteorien og ser stedet, hvor Walters tog sin verdensberømte prøve af Fiskeler med asteroidestøv (hvis undervisningen finder sted i Højerup).

Eleverne arbejder individuelt og i teams, og vi bruger Cooperative Learning til at strukturere dele af arbejdet.

Når forløbet er gennemført, har eleverne produceret en individuel skitsetegning af klinten samt en opmålt profiltegning lavet i grupper. Begge dele kan med fordel indgå i et efterbehandlingsforløb. Klassen har mulighed for at få et prøvesæt af klintens bjergarter med hjem til efterbehandling.

Forløbet er særligt velegnet til tværfaglige forløb omkring livets udvikling og evolution eller den naturvidenskabelige metode. Forløbet tilrettelægges i tæt samarbejde med naturvejlederen.