Museumsdidaktik

Museet arbejder ud fra et dialogbaseret og konstruktivistisk læringssyn, hvor læring er relationel, dialogisk og opstår i samspil mellem elever og omgivelser.

I undervisningen skaber vi rammerne for dialogisk kommunikation og åbner op for undren, modforestillinger og videretænkning.

Vi har fokus på deltagelse, flerstemmighed og inklusion, og vi møder og sætter spor i elevernes bevidsthed ved at kvalificere dialogen med faglig viden og trække den røde tråd frem i undervisningsforløbet.

Litteratur om museet som læringsarena

  • Olga Dysthe, Nana Berhardt, Line Esbjørn, 2012: Dialogbaseret undervisning (Forlaget Unge Pædagoger)
  • UP – tidsskrift fra Foreningen af unge pædagoger, nr. 1., 2011: Tema: Museumsdidaktik